Samarbete med Kaj Franck

På Arabia kunde Peter Winquist på nära håll följa med viktiga skeden
inom vår designhistoria. Han samarbetade med Kaj Franck och blev
så småningom Kajs högra hand på Arabia– Kaj Franck var en person
som i vida kretsar åtnjöt förtroende och följaktligen hade flera ”högra
händer”. Till Kaj Francks egenskaper hörde att han stödde och hjälpte
kolleger.
”På den tiden fanns det inget upphovsrättsligt skydd inom formgivningen
och det betalades ingen royalty för sålda produkter, däremot
månadslön åt de formgivare som fick tillräckligt många produkter
godkända.

Fabriken lät mej inte delta i den internationella keramikutställningen
i Faenza så jag deltog i smyg år 1971 och min fajansservis,
som sedermera benämndes Faenza vann guldmedalj. Servisen blev
långlivad, en riktig bestseller…”

 

Annonser