Internationella keramiksymposiet i Posio 1975

Efter min vistelse vid Keramiksymposiet i Siklós Ungern, 1973 var jag helt övertygad om att detta var ett utmärkt sätt för konstnärer att samarbeta över gränserna.

Jag tog initiativet till att bjuda in 12 spännande konstnärer vilka jag kände. De kom upp till Lappland och mötte en ny plats och kunde med öppna sinnen skapa oberoende av förväntningar.
Vi arbetade med utsmyckning av hälsocentralen, med ett helt fantastiskt resultat. Posio projektet blev Finlands första Internationella Keramiksymposium med keramikkonstnärer från Finland, Sverige, Jugoslavien, Ungern, Irland och Alaska.

Intensivt arbete resulterade i en vandrings-utställning till Rovaniemi, Kemi och Hvitträsk. Samlingen finns nu permanent i Keramikmuséet i Posio.

Annonser