Tankar kring formgivning

Vårt behov av funktionella ting för att hjälpa oss tillrätta i vårt dagliga liv är en naturlig utgångspunkt för formgivaren. Att omge sig med vackra föremål gör
tillvaron mer glädjefylld och kan dessa föremål dessutom vara funktionella så är
det ett gott exempel på lyckad formgivning. Formgivarens viktigaste sinne i detta
fall är att vara lyhörd för de behov som finns i vår vardag.
Formgivarens ansvar ligger längs hela utvecklingskedjan, från råmaterial till den
färdiga produktens förpackning och bruksanvisning. Där ingår själva tillverkningen,
människorna som deltar i produktionen och kvalitetskontroll.
Det teamarbete som industriell produktion innebär innehåller i bästa fall synteser,
inte kompromisser utan det bästa ur varje förslag. Under min tid vid industrin
var även skapandet och bevarandet av arbetsplatser en viktig del.
”Ting för ögat och handen” hette en videoserie jag var med att skapa. I den lyfte
vi fram vikten av det estetiskt vackra för ögat, det ergonomiskt riktiga för handen
och välbefinnandet i själen. Det vi känner när den harmoniska samklangen
uppstår mellan användaren och föremålet.
Som ung formgivare på Arabia minns jag från ett av våra designmöten hur Kaj
Franck lugnade oss unga med prestationsångest med att säga: om du gör en god
funktionell produkt som kan tillverkas och säljas och som kan tjäna användaren,
då har du redan gjort mycket. Min barnservis för Arabia var min första serietillverkade produkt.
Det låter kanske motsägelsefullt från en formgivare men: en bra kaffekopp är
den du inte märker. Den sitter gott i handen och det du märker är kaffets goda
smak och aromen du känner. Koppen bara finns där.
Min industridesign för Arabia och Pentik har alltid varit anonym. På den tiden
skulle produkterna och tillverkarens namn vara garantier för att det var goda
produkter. Personkultens tid kom senare. Unika och hantverksmässigt framställda
föremål däremot har alltid varit signerade.
Att skapa nya föremål i ett så beständigt material som keramik är ett stort och
ansvarsfullt åtagande. Vi behöver inte mer krims krams utan väl utvalda ting som
stimulerar oss som vitaminer. Det vi verkligen behöver. P W

Alfa Beta i Mariehamns stadsbibliotek 1989

Annonser