Finlands keramiska skola

Finlands Keramiska skola 1983 fick jag statens ettåriga konstnärsstipendium.
Samtidigt blev jag utsedd av UN att driva ett projekt för UNIDO i Ahmedabad, Indien.

Vid Pentik hade jag byggt upp ett utbildningsprogram som man nu ville utvidga
att gälla hela den keramiska industrin i Finland. Vi saknade en lokal för verksamheten och jag gjorde ett utkast för våra behov och lämnade över det till
kommunen och Rovaniemi kurscentral.
Just då jag gav mig iväg från Lappland på väg till Indien fick jag i mina händer
ett utkast till skolbyggnad, från arkitekten.
Det var en ”skolåda”. Jag blev så bedrövad att jag satte mig ned på flygplatsen
i Helsingfors och skickade en skiss tillbaks med orden: Om det inte
blir något i denna stil kommer jag inte tillbaks från Indien. Det var en lösning
med indirekt ljus och mycket vinklar.
Till min arbetsplats i Ahmedabad kom en dag ett stort paket med arkitektritningar
och texten: Kommer du? Jag kom.

P W

Annonser