Lerans långa väg

Men hur kom Peter Winquist in på keramikens område?

”Jag föddes i Tenala som prästson i en sjubarnsfamilj. Vår granne var keramikern Mirjam Stäuber, elev till Willy Finch och en av pionjärerna inom finländsk keramikkonst. Som barn brukade jag kila över till hennes verkstad, allt som var förbjudet hemma fanns där! Hon hade långt hår och var lerig, verkstaden var råddig o.s.v. Jag fick följa med hur hon radade in sina pjäser i ugnen…. det var nog Mirjam Stäuber som blev en slags förebild. Men min morbror var målaren Fritjof Weckström i Bromarv och i mitt hem var man positiv till olika former av kultur. År 1950 blev pappa präst på Eckerö och som 16-åring gick jag till sjöss – det var det vanliga på Åland på den tiden om man inte trivdes på skolbänken.”
Efter ett par år på havet avverkade Peter Winquist trots allt mellanskolan och sökte sej över till Sverige – målet var keramikfabriken Gustavsberg.
”Jag följde med alla svenska heminredningstidningar, det var den skandinaviska
konstindustrins guldålder då begreppet vackrare vardagsvara skapades. Dörren till Gustavsberg förblev stängd, klimatet i Stockholm var negativt på den tiden mot finländare, så jag utförde olika småjobb.
Sedan skickade jag ett brev till keramikfabriken Rörstrand i Lidköping och det resulterade i att jag fick arbete där i kvarnverket dvs. avdelningen för massaberedning, det fysiskt tyngsta arbetsmomentet inom keramiktillverkning.”
Från kvarnverket avancerade Peter efter sex månader till glasyrberedningen,
och därifrån till drejaravdelningen där han i tre års tid verkade som
drejarlärling innan han slutade som drejare. Som drejare samarbetade
han med många av Sveriges stora keramikkonstnärer och formgivare,
bl.a. med designern och företagschefen Carl Harry Stålhane.

Vid det laget visste Peter en hel del om keramiktillverkning och antogs till Konstindustriskolan i Göteborg. Där lärde han känna den inom keramiken legendariske finlandssvensken Kurt Ekholm som tjänstgjorde som rektor. ”Kurre” hade verkat som konstnärlig ledare på Arabia och redan år 1932 grundat Arabias
konstavdelning. Efter diverse krokvägar som bl.a. omfattade praktik på
olika keramikfabriker blev Peter år 1967 permanent anställd vid Arabias
designavdelning.

Annonser