Konsulthjälp i Mellanöstern

I början av 1970-talet var det brinnande krig i Mellanöstern och både i
Libanon och Syrien behövdes konsulthjälp för utvecklandet av småskalig
hantverksproduktion vid flyktinglägren. På gerillabaserna tillverkades
bl.a. proteser, likaså fanns terapiverkstäder för barn som farit illa
i kriget. Under ytterst primitiva förhållande tillverkade hantverkare
i bergsbyarna produkter i keramik, trä och läder.

Far iväg! sade Kaj Franck och Peters uppgift blev att höja både produktionsteknik och kvalitet.
Han stannade tre månader och konstaterar i efterskott att kriget
hela tiden var närvarande i form av bombangrepp.
Kaj Franck tycks i många avseenden ha fungerat som Peter Winquists
påhejare. År 1974 kom han till Peter och sade: Det finns en kvinna uppe
i Lappland som gör förskräckliga saker i keramik. Om du har kunnat
hjälpa araberna måste du väl också kunna hjälpa lapparna. Åk dit! Efter
protester lät Peter sig övertalas att resa till Posio där den unga, driftiga
Anu Pentik höll på att etablera ett företag. På Arabia uppfattades det
som något oerhört att en framgångsrik Arabia-designer lämnade fabriken
för ett okänt företag i utvecklingsområdet Lappland. Också Peters
dåvarande hustru, formgivaren Anja Winquist följde med norrut.

Annonser