Från Lappland till Indien

Hustrun Anja stod inte ut med mörkret i norr men ålänningen Peter blev Lapplandsfrälst. Han stannade i 10 års tid vid Pentik som konstnärlig ledare och designer. Under denna tid byggde han upp både fabriken och produktionen.

Ugnsexperter tillkallades från England och Peter drar sig till minnes hur hans personliga hundspann varje morgon avhämtade engelsmännen från hotellet. Skolningen av den lokala arbetskraften utvecklades så småningom till Finlands keramiska skola som Peter år 1985 grundade i Posio.

Hans ”lappländska” tekopp med dubbelöra, inspirerad av en träkåsa är fortfarande i produktion, dock något omvandlad. Designern Peter Winquist konstaterar sakligt att den i över 30 års tid sålts som Design Pentik och att han aldrig fått ett
penni i provision.
Vägen hem var som sagt krokig. Från Lappland kallades Peter till Ahmedabad i Indien där Le Corbusier och Tapio Wirkkala grundat ett designinstitut. Här gällde det att återskapa en keramikavdelning som hade fler lärare än elever…
Posthuset på Eckerö med alla dess möjligheter lockade allt mer, och så
småningom återvände Peter till sin barndoms landskap. Flera förtroendeuppdrag
inom åländsk kultur har vilat på hans axlar, och det tycks som om resenären Peter Winquist litet grann har slagit sej till ro. Men då jag frågar om hans lyckligaste minne från Lapplandstiden svarar han utan att tveka: ”Att åka med mina fyra slädhundar över skaren i månsken”.

Åsa Hellman

Annonser