Brobyggarsymposiet Eckerö 1984

Det nordiska brobyggandet som för min del startade redan under
studietiden i Sverige kom nu att få konkreta former i ett nordiskt keramiksymposium
på Eckerö Post & tullhus.

1984 kom att bli en vändpunkt i mitt liv och en fantastisk upplevelse med 13 inbjudna etablerade keramikkonstnärer från Finland, Sverige, Danmark, Norge och
Island. Vårt brobyggande fick mycket publicitet och resultatet visades
1985 på Ålands Museum och på Arabias museum i Helsingfors.
Mest betydelse hade nog kulturjournalisten Leena Maunulas artikel
om C.L. Engels fina byggnad i förfall och som indirekt gav upphov till
renoveringen av Eckerö Post & tullhus.

Annonser